ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ & ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

1. Αιτηση Εγγραφής Νέου Σωματείου. DOWNLOAD

2. Διαδικασία Δήλωσης Συμμετοχών. DOWNLOAD

ΕΓΓΡΑΦΑ & ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ

1. Αιτηση Εγγραφής Νέου Αθλητή/τριας. DOWNLOAD

2. Αιτηση Μεταγραφής Αθλητή/τριας. DOWNLOAD

3. Αίτηση Διαγραφής Αθλήτη/τριας. DOWNLOAD

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΔΑΦΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ HELLENIC PETANQUE FEDARATION

Contact Us

Website

https://www.hpf.gr

Send Mail

info@hpf.gr
secretary@hpf.gr

Call Us

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. : 6973049751

Top