Επικοινωνία

info@hpf.gr
E-mail Γραμματείας : secretary@hpf.gr
Τηλ. Γραμματείας : 6973049751

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Πειθαρχική Επιτροπή :
disciplinary.committee@hpf.gr
Τεχνική Επιτροπή :
technical.commitee@hpf.gr
Επιτροπή Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων :
publicity@hpf.gr
Επιτροπή Οικονομικών & Χορηγιών :
finance.committee@hpf.gr
Επιτροπή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης :
admin@hpf.gr

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Polling Form (#1)