ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ & ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022

Tο ΔΣ της ΕΟΕΔ κατά την συνεδρίαση του στις 17/6/2022 αποφάσισε όπως:

1. Η αγωνιστική περίοδος ορίζεται από 1 Σεπτεμβρίου του κάθε έτους μέχρι τις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους

2. Η περίοδος μεταγραφών της κάθε αγωνιστικής περιόδου ορίζεται από 1-20 Σεπτεμβρίου και από 1-20 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Top