ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ- ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΟΕΔ

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εδαφοσφαίρισης (ΕΟΕΔ) με απόφαση στη συνεδρίαση του στις 08/01/2024 καλεί τα σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας με δικαίωμα ψήφου σε Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση δια των αντιπροσώπων τους (σύμφωνα με τα άρθρα 11, 15 και 22 του Καταστατικού της ΕΟΕΔ), που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαρτίου 2024 και ώρα 11:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου που στεγάζεται η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Πειραιά επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 91 και Κανθάρου στον Πειραιά.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Ανάγνωση του Διοικητικού απολογισμού περιόδου 1/1/2023-31/12/2023 και έγκριση του
3. Ανάγνωση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση και έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού για την περίοδο 1/1/2023-31/12/2023 και του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους
4. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη
5. Έγκριση των κανονισμών της ΕΟΕΔ
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024 και ώρα 19:00.
Τα σωματεία μέλη με δικαίωμα ψήφου θα πρέπει στην απόφαση ορισμού του τακτικού αντιπροσώπου και του αναπληρωτή του να συμπεριλάβουν για τον καθέναν το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου(ΑΦΜ) και τη θέση που κατέχει στο ΔΣ του σωματείου.
Η αποστολή της απόφασης διορισμού του αντιπροσώπου του σωματείου και του αναπληρωτή του καθώς και όποιο άλλο θέμα θέλετε να τεθεί προς ψήφιση για συζήτηση στη ΓΣ παρακαλούμε να αποσταλούν στο secretary@hpf.gr μέχρι την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 και ώρα 22:00.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Οι αντιπρόσωποι του σωματείου σας θα ειδοποιηθούν με δική σας ευθύνη
2. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στους μη αντιπροσώπους