Ολοκληρώθηκε την Κυριακή 13/03/2022 η διαδικασία των εκλογών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εδαφοσφαίρισης. Το νέο Διοικητικό σχήμα που εκλέχτηκε και το οποίο θα αναλάβει τις αμέσως επόμενες ημέρες αποτελείται, από τον κ. Χρονόπουλο Κω/νος και τους :

1. Σούρμπη Αλεξάνδρα
2. Παπαβασιλείου Γεώργιο
3. Καραμανίδη Δημήτριο
4. Μασλίντση Θεοδώρα
5. Αρμάο Μάριο – Κλωντ
6. Μπέσης Δημήτριος
και επιλαχώντες / ούσες :
1. Νικολός Κων/νος
2. Γεροστάθης Βασίλειος

Η εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τους :
1. Σωτηρίου Χρυσούλα
2. Πικραμένος Παναγιώτης
3. Ορφανού Χρυσούλα